1 Wzgląd na inne osoby.
Każdy narciarz i snowboardzista powinien zachowywać sie w taki sposób, aby nie zagrażać nikomu innemu i nie spowodować żadnej szkody.

2 Panowanie nad prędkością i sposobem jazdy.
Wszyscy narciarze i snowboardziści powinni zjeżdzać z prędkością dopasowaną do swoich umiejętności , rodzaju trasy, warunków pogodowych i natężenia ruchu.

3 Wybór toru jazdy.
Narciarz lub snowboardzista będący na stoku powyżej zjeżdzających musi wybrać taki tor jazdy, aby uniknąć zderzenia i nami.

4 Wyprzedzanie.
Wyprzedzać można z góry, z dołu, z prawej i lewej strony, ale tylko w takiej odległości, która zapewni wyprzedzanemu wystarczającą przestrzeń dla wszystkich jego manewrów.

5 Wjazd i ruszanie z miejsca.
Narciarz, który wjeżdza na trasę lub po zatrzymaniu chce znowu ruszyc, ma obowiązek sprawdzić, patrząc w górę i w dół stoku, czy może to uczynić.

6 Zatrzymywanie się.
Tylko w razie absolutnej konieczności narciarz może zatrzymaćsię w miejscach o złej widoczności.

7 Podchodzenie i schodzenie .
Narciarz może podchodzić lub schodzić tylko skrajem trasy, a w razie złej widoczności powinien z niej zejść.

8 Respektowanie znaków i sygnalizacji.
Każdy narciarz ma obowiązek stosowania się do znaków i sygnalizacji.

9 Zachowanie się w razie wypadku.
Jesli dojdzie do wypadku, każdy narciarz ma obowiązek niesienia pomocy.

10 Obowiązek ujawnienia tożsamości.
w razie wypadku każdy narciarz musi podać swoje dane osobowe.